kana watundiswa hako nemhofu unofanirwa kutenda nemutupo

756

Shava – Museyamwa
Maita Shava,
Mhofu yomukono, Ziwewera
Hekani Mutekedza
Vakatekedzana paJanga


Vakapiwa vakadzi munyika yavaNjanja
Hekani Mutekedza, vari uHera Mukonde
Zvaitwa Mhukahuru, vemiswe inochenga miviri
Ziendanetyaka, mutunhu une mago
Vanovangira vashura vhu, kutsivira mutumbi
Chidavarume, vanovhimwa navanonyanga
Vasakamonera vakadzi dzenhema
Vanomonera vakadzi dzamangondi
Vanochemera wavatanga
Vane misodzi inodonha pasi
Kuti yadonha yoda nhevedzo yeromunhu ropa
Tonotenda vari Matenhere
Vari pazvikomo zveMbwenya
Maita veTsambochena, Mhofu yomukono
Kuyambuka rwizi mvura yakwira makomo
Totenda voMuchimbare, veGuruuswa
Vane nzangachena kunge mwedzi wejenachena
Kuziva zvenyu VaShava Mukonde, vari Gombe
Zvaonekwa vahombarume, zvaitwa Mbiru
Aiwa, zvaonekwa Sarirambi, zvaiitwa Nyashanu.

Loading...

 

rambai muri pano nhasi mutupo yose nemadetemberwo ayo tinokupai powered by Leaked Scandals 24

Loading...