Ndakariona Zimboro Richizunzwa zunzwa Rakataridziswa Kwandiri Ndikati Nhasi Ndofa Zvangu!!

2504

Zita Rangu Ndoitwa Chipo,ndauya pano ndango nyora nyaya yangu kuti zvimwe iinga kunakidzewo kana kukubatsira pane zvauri kuita, My mother died after giving birth to me, my grandmother took care of me even though it was hard. She only had two daughters; mai Taruona who lived in Gweru, married but no child. I didn’t know my father until now, i was told he pregnanted my mother and disappeared. Mai Taruona was the only one to look after us.
I was young pamakore but Pfungwa nemabasa i was a grown up since I was the only one to do everything and i was 10 by now. Grandmother was too old vachitonetsekawo nezvifo zvezera, her relatives where nowhere i dont know her history. One day when I was cooking our supper granny called me kuseri kwavaidziya mushana zuva risati rapinda muna mai varo.
Ndakasvika vakabata tsamba nezvigrocery zvaive pasi ndikaziva kut ndimaiguru hakuna umwe.

“Zvabvepi nhai mbuya?” I asked, she laughed “umwe ani angatirangarira nhai muzukuru, ndimaiguru vako. Doverenga hako tsamba iyi ini handichina meso.” I could read even though ndandisina kudzidza zvinoendepi hangu, ndakaguma grade 4 first term because there was no money for my fees. Ndairwadziwa vamwe vachienda kuchikoro ini dzimwe nguva ndiri kumaricho but I got used to my situation ko ndaigodii, zvese zvendaishuvira it was now water under the bridge.


Ndakavhura tsamba iya ndokutanga kuverenga zvainzwika kut mbuya vanzwe, “MAKADII MHAI NACHIPO? ZVINHU ZVAKAOMAWO KUNO NDANGOKUPAI PASHOMA MOFANOBATSIRIKA NDICHAGADZIRISA. CHIKURU CHANDIRI KUKUMBIRA NDECHEKUTI MUNDIPEWO MWANA NDIMUPINZE CHIKORO KUNO ZVIMWE ANGAZOVEWO CHIPO KWATIRI RIMWE ZUVA TIKAFAMBA NEMOTA, IKOKO ANENGE OUYA PAZORORO HAMENO KUTI MUNOTI KUDII NAZVO. MARI YEBHAZI IRI MUNE GROCERY ASI KANA ASINGAUYE MOENDESA HENYU KUCHIGAYO. NDINI MAI TARUONA.”……………READ more on the next page,Go below This Page CLICK>>>>2

Loading...