Vakomana Vepa Facebook Marombe,Hona Zvandazoitwa Nerimwe Borangoma Kundisvirira Parobot!!!

2006

Ndakaona ma stories ainyora pa facebook ainakidza ndikati zvimwe pane zve munhu uye aka rongeka but nhasi ndabvuma zvangu  zvionere yese pano ..ndokutanga kuwirirana tichitaura mazuva ose.. Dzaingowe nyaya dzekubvunzana kwaunkgara nekaunobva .Hapana aiziva kana kufungira zviri mupfungwa dzemunhu.
Nhai Melody unoshandisa watsap here titaure ipapo nekuti iri nyore.Hongu nobbie.. Let’s exchange numbers …okay..fyn.. Wakatanga kutaura pawatsap manheru ega ega wachifara pasina aifunga zviri mupfungwa memumwe.Mazuwa akafamba wachingotaura tunyaya tusina basa.


Nhai Nobbie haudi kumbondionawo here kwandinogara .””Horaiti Melody ndiudze kuti ndofamba sei “? Melody aigara ega kuMufakose ..Achishanda kune imwe shop iri mutown..
Nobbie akagadzirira kuenda kumba kwaMelody masikati……………..READ more on the next page,go below this page CLICK>>>>2

Loading...